W dniach 14-17 września br. w Rzymie odbyła się ogólnoświatowa pielgrzymka środowisk związanych z tradycyjną liturgią rzymską. W czwartek, 14 września, na prowadzonym przez dominikanów Uniwersytecie papieskim św. Tomasza z Akwinu Angelicum odbyła się całodzienna konferencja podsumowująca 10-lecie obowiązywania motu proprio papieża Benedykta XVI Summorum Pontificum z udziałem kardynałów Roberta Saraha, Gerharda Müllera i Raymonda Burke’a oraz arcybiskupa Guido Pozzo, sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Wieczorna uroczysta Msza św. w piątek była celebrowana w dominikańskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva (przez ks. Gilles’a Wacha, przełożonego generalnego Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana), a Mszę św. na zakończenie pielgrzymki odprawił w rycie dominikańskim przełożony Bractwa św. Wincentego Fererriusza, o. Dominique-Marie de Saint Laumer (w kościele Santa Trinità dei Pellegrini, którym opiekuje się Bractwo Kapłańskie św. Piotra). Zamieszczamy zdjęcia z tych „dominikańskich” wydarzeń, dołączając także kilka innych, prezentujących najciekawsze momenty pielgrzymki. Dłuższej relacji nie publikujemy, gdyż ukazały się już one w innych mediach katolickich, nie tylko „tradsowskich”. Tablica nagrobna biskupa krakowskiego, kardynała Jerzego Radziwiłła znajduje się z jezuickim kościele Il Gesu, ale nie mogliśmy się oprzeć pragnieniu przypomnienia postaci tego wybitnego księcia Kościoła, wprowadzającego na terenie Polski reformy Soboru Trydenckiego.