Oryginał tekstu w języku angielskim

O. Augustine Thompson OP

Jak czytelnicy wiedzą, na lewym pasku bocznym bloga Dominican Liturgy umieszczam łącza umożliwiające pobieranie kalendarzy rytu dominikańskiego na poszczególne lata liturgiczne. Ponieważ niektóre osoby prosiły mnie o egzemplarze samego kalendarza, bez ruchomych świąt i niedziel wstawianych z bieżącego roku, udostępniłem go do pobrania nad kalendarzami rocznymi. Należy kliknąć łącze na lewym pasku bocznym, w grupie „Dominican Rite Texts — Downloadable” (teksty dotyczące rytu dominikańskiego — materiały do pobrania).

Kalendarz ten jest oparty na zreformowanym kalendarzu opublikowanym w Analecta S. Ordinis Praedicatorum z grudnia 1960 roku. Wprowadziłem także mniejsze poprawki i dodatki zaczerpnięte z kalendarza opublikowanego w wydaniu Breviarium Ordinis Praedicatorum z 1962 roku. Reprezentuje on zatem uzus dominikański z 1962 roku. Dodałem również wszystkich dominikańskich świętych kanonizowanych po 1962 roku — używając tradycyjnych dat ich obchodów, jeśli byli już beatyfikowani w 1962 roku, i aktualnych dat, jeśli beatyfikacja nastąpiła po 1962 roku.

Święci właściwi dla kalendarza Stanów Zjednoczonych są umieszczeni w nawiasach kwadratowych — podobnie pod tradycyjnymi datami w razie beatyfikacji przed 1962 rokiem i pod aktualnymi datami w razie beatyfikacji po 1962 roku. Obchody świętych obowiązujące w USA, ustanowione po 1962 roku, otrzymały stopień III klasy w wypadku wspomnień obowiązkowych, a stopień memoria (dodatkowa kolekta), gdy są wspomnieniami dowolnymi lub gdy są wspomnieniami obowiązkowymi, ale znajdują się w konflikcie ze świętem III klasy z kalendarza dominikańskiego. Święta obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, oznaczone gwiazdką (*), są późniejsze od kalendarza z 1962 roku i zostały zamieszczone na wypadek, gdyby użytkownik pragnął je celebrować — ściśle mówiąc, nie są właściwe dla kalendarza z 1962 roku. Na końcu zamieszczono uzupełnienie zawierające obchody świętych i inne celebracje właściwe dla wszystkich diecezji, w których znajdują się domy zachodniej prowincji dominikańskiej USA.

Nie włączyłem żadnych świętych umieszczonych w ogólnym kalendarzu rzymskim po 1962 roku, ponieważ takie dodatki do naszego kalendarza wymagają skierowania przez Zakon prośby do Świętej Kongregacji Obrzędów (obecnie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów), a żaden taki wniosek nie został złożony. Można oczywiście celebrować obchód każdego świętego lub błogosławionego, wymienionego w Martyrologium Rzymskim (2004) czy w jakimkolwiek kalendarzu szczególnym, jako Mszę wotywną lub oficjum wotywne. Ci zatem, którzy pragną wspominać nowo kanonizowanych świętych, mogą z tego korzystać, ale powinni mieć świadomość, że kommemoracje te — jako wotywy III klasy — nie mogą zastępować świąt II czy I klasy. W takim wypadku wotywy tych świętych należy celebrować w innym dniu. Jeżeli w tym dniu występuje już święto III klasy, wówczas normalnie nie należy go zastępować obchodem nowego świętego, lecz kommemoracja ta winna nastąpić w formie dodatkowej kolekty, jako memoria. Jednak z przyczyn duszpasterskich wotywa III klasy może zastąpić święto III klasy, jeżeli istnieje do tego słuszny powód.

Dziękuję wszystkim, którzy powiadamiali mnie o zauważonych literówkach i błędach.

Tłumaczenie: Dominika Krupińska