Oryginał tekstu w języku angielskim

 O. Augustine Thompson OP

Opublikowałem te filmy około dziesięciu lat temu, ale pomyślałem, że niektórzy nasi czytelnicy, którzy nigdy ich nie widzieli, mogą uznać je za interesujące. Dobrego oglądania!

Film „Życie w klasztorze” został wyemitowany w programie Oakland Channel 6 w 1961 roku. Pokazuje on życie w domu studiów zachodniej prowincji dominikańskiej, w klasztorze św. Alberta Wielkiego w Oakland w Kalifornii.

PIERWSZY FILM. Film zaczyna się od migawek z naszego domu studiów, tego samego co dziś, w Oakland w Kalifornii. Dalej pojawia się film z Mszy św. solennej w rycie dominikańskim, główny punkt dnia liturgicznego w domu studiów. Następnie film przenosi się do sali wykładowej, a później podkreśla różne aspekty życia.

Lista osób występujących na filmie znajduje się pod poniżej. Czasy podane dla każdej ze scen na liście nazwisk wskazują, gdzie można odnaleźć ten fragment w filmie.

Klasztor i jego obszar (czas 0:00)

Członkowie chóru (czas 1:35) są wymienieni przy drugim filmie

Asysta do Mszy św. solennej (czas 2:43)
Celebrans: O. Martin Giannini OP
Diakon (l): Br. Aquinas Wall OP
Subdiakon (p): Br. Nicholas Prince OP
Starszy akolita (p): Br. Bernard Cranor OP
Młodszy akolita (l): Br. Brendan O’Rourke OP
Turyferariusz: Br. Bertrand Pidgeon OP

Sala wykładowa (czas 5:07)
Wykładowca: O. Fabian Parmisano OP

Student w swoim pokoju (czas 7:00)
Br. Jordan DeMan OP

Półki biblioteczne (czas 7:26)
Br. Terence McCabe OP
Br. Sean Doherty OP

Nauka w bibliotece (czas 8:36)
Br. Peter Cole OP
____________________

Dyskusja braci studentów przy kominku (czas 9:11)
Br. Philip Valera OP
Br. Benedict DeMan OP
Br. Bertrand Pidgeon OP
Br. Albert Linkogle OP
Br. Brendan O’Rourke OP
Br. Edmund Ryan OP

Szachiści (czas 9:58)
Br. Stephen Coughlin OP
Br. Lawrence Ackerman OP

Sala muzyczna (czas 10:20)
Br. Thomas More McGreevy OP
Br. Salvador Calderon OP (Mexican Province)
Br. Francisco Brenes Camocho OP (Spanish Province)

Zajęcia teatralne (czas 10:43)
Reżyser: Br. Lawrence Ackerman OP
Br. Sabastian Haterias OP
Br. Gerald Elher OP
O. Fabian Parmisano OP

Stacja meteorologiczna (czas 11:30)
Br. Stanislaus Sharlach OP

Pracownia artystyczna (czas 11:56)
__________________
Br. Aquinas Wall OP

DRUGI FILM. Druga część filmu przedstawia zajęcia artystyczne oraz życie domowe w klasztorze. Następnie powraca do Mszy solennej i kończy się śpiewem Exsultet według zasad śpiewu dominikańskiego. Według informacji uzyskanej od o. Finbarra Hayesa napisy dodano później.

Próba muzyczna (czas 0:00)
Trębacz: Br. James Aymong OP
Gitarzysta: Br. Louis Fronk OP

Drukarnia (czas 0:30)
Br. Antoninus Everson, T.O.P.

Warsztat stolarski (czas 1:25)
_____________________
Br. Daniel Thomas OP
Br. Raphael Goodfriend OP

Odwiedziny u chorych (czas 2:39)
O. Bertrand Clyne OP
Br. Gregory Lira OP

Uczeń i nauczyciel (czas 2:60)
O. Leo Thomas OP
Br. Giles Wentworth OP

Kapłan wyjeżdża z niedzielną posługą duszpasterską (czas 3:30)
Brat student kierowca: __________________
O. Mark McPhee OP

Ogrody (czas 4:06)
__________________ (chodzi)
Br. Matthias Lockett OP (piele)

Siostry dominikanki w grocie (czas 4:35)
S. Assunta Vorndran OP
S. Maria Goretti Eder OP
S. Nicolina Kohler OP
S. Melita Wolf OP

Siostry w kuchni (czas 5:02)
S. Rosalia Steinbach OP
S. Maria Goretti Eder OP

Procesja De profundis i refektarz (czas 5:19)
Przeorem jest o. William Lewis OP

Lektor w refektarzu (czas 6:35)
Br. Stephen Coughlin OP

Bracia przy stole (czas 7:03)
Posługujący: _____________
O. Dominic Deniz Ortega OP (prowincja hiszpańska)
O. Martin Giannini OP
O. Mark McPhee OP
O. John Flannerty OP

Na krużgankach (czas 7:40)
W wirydarzu: __________
W portyku: br. Thomas Thierman TOP

Chór podczas Mszy św. (czas 8:35)
Kantorzy (od lewej do prawej)
Br. Francisco Brenes Camacho OP (prowincja hiszpańska)
Br. Louis Fronk OP
Br. Bertrand Pidgeon OP
Br. James Aymong OP
Przedni rząd po lewej stronie (od lewej do prawej)
Br. Daniel Thomas OP
Br. Gregory Lira OP
Br. Antoninus Everson, T.O.P.
Br. Albert Linkogle OP
Br. Lawrence Ackerman OP
Br. Augustine Hartman OP
Br. Anthony Chavez OP
Br. Patrick Labelle OP
Br. Bede Wilks OP
Br. Philip Valera OP
O. Peter Miles OP
Tylny rząd po lewej (od lewej do prawej)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Pierwszy rząd po prawej stronie (od lewej do prawej)
_____________________
Br. Sebastian Haterias OP
Br. Gerard Elher OP
_____________________
Br. Giles Wentworth OP
Br. Stephen Coughlin OP
_____________________
Br. Edmund Ryan OP
Br. Frederick Narberes OP
_____________________
Br. Adrian Rivera (postulant – brat laik)
Tylny rząd po prawej stronie
[Puste stalle]
Br. Terence McCabe OP

Msza św. solenna (czas 10:00); asysta jest wymieniona przed pierwszym filmem

Exsultet (czas 11:34)
Br. Kieran Healy OP

Podziękowania (czas 14:00)
O. Mark McPhee OP
O. Fabian Parmisano OP
O. Finbarr Hayes OP
O. Leo Thomas OP

Dziękuję br. Lupe za pomoc przy realizacji tego filmu, a O. Edmundowi Ryanowi za pomoc w identyfikacji braci. Dziękuję także wielu braciom, którzy przesłali mi poprawki i dalsze nazwiska braci.

Źródło: „Dominican Liturgy” za zgodą o. Augustine’a Thompsona OP
Tłumaczenie: Dominika Krupińska