Oryginał tekstu w języku angielskimO. Augustine Thompson OP

 
Jeden z naszych czytelników uprzejmie przesłał mi skany ukazujące używanie flabelli w rycie dominikańskim. Jak większości z Państwa wiadomo, pierwotnym sposobem wykorzystywania flabelli było odganianie much i innych szkodników od Najświętszej Krwi i Hostii. Później stały się one raczej symbolem czci, ale zawsze można było z nich korzystać w tradycyjnym celu. Chociaż znałem rubryki Mszy dominikańskiej dotyczące stosowania tych „liturgicznych wachlarzy”, sądziłem, że u początku czasów współczesnych wyszły one wszędzie z użycia. Tutaj jednak widzimy, że użyto ich na Malcie podczas Mszy św. w końcu kwietnia lub na początku maja 1960 roku. Jest to pierwsza publiczna Msza dziękczynna br. Alberta Felice Pace’a OP, wyświęconego 2 kwietnia owego roku. Była to Msza z trzeciej niedzieli okresu wielkanocnego.

Pace+ElevationPierwsza ilustracja ukazuje podniesienie kielicha. Po lewej stronie kapłana, prawie zakryty przez flabellum, klęczy „archidiakon”, który prowadzi br. Pace’a podczas Mszy. Pomoc archidiakona była dozwolona tylko podczas Mszy prymicyjnej; poza tą sytuacją od dominikanów oczekiwano wystarczającej znajomości rubryk, aby mogli celebrować bez pomocy. Widoczna jest trójkątna formacja asysty, opisana przeze mnie we wcześniejszych tekstach poświęconych Mszy dominikańskiej. Subdiakon klęczy z lewej strony, na prawo od diakona, i nosi welon naramienny, przez który trzyma patenę. Diakon podnosi tylną część ornatu i nieprzerwanie okadza uniesione Postaci. Turyferariusz klęczy bezpośrednio za kapłanem, między dwoma akolitami (jeden jest widoczny, trzyma flabellum), tworząc dolny bok trójkąta. Dwaj młodzieńcy w albach to ministranci, obecni pro causa solemnitatis. Nawiasem mówiąc, turyferariusz nie podnosi ornatu; jest to przekłamanie perspektywy aparatu fotograficznego.

Osoby spostrzegawcze zauważą, że dominikanie na ilustracji mają tonsurę braci, czyli corona, szeroką na trzy palce, a więc szerszą od tonsury mnichów. Spostrzegą także brak tonsury u diakona — jest on kapłanem diecezjalnym, znajomym br. Pace’a. Akolitami i ministrantami są parafianie nie będący duchownymi; dlatego nie mają tonsur.

Pace+FlabellaNastępna ilustracja ukazuje formację na koniec Pater Noster. Asysta wyższa ustawiona jest teraz w linii poniżej stopni. Subdiakon podał patenę diakonowi i nie ma welonu naramiennego. Obok niego stoi turyferariusz. Wkrótce diakon poda patenę kapłanowi, a ten ją ucałuje. Diakon weźmie pacyfikał z ołtarza i wręczy go subdiakonowi, a ten z kolei przekaże go turyferariuszowi. On zaś przekaże go któremukolwiek z duchownych in choro (może to również uczynić krucyferariusz). Jestem pewny, że niektórzy zauważą, iż archidiakon powinien odnowić swoją corona.

Br. Albert Felice Pace należy obecnie do naszej zachodniej prowincji dominikańskiej w USA i kieruje naszym Newman Center na Uniwersytecie stanu Nevada w Los Vegas. Dziękuję mu za zgodę na opublikowanie tych zdjęć.

 

Źródło: „Dominican Liturgy” za zgodą o. Augustine’a Thompsona OP
Tłumaczenie: Dominika Krupińska