św. JacekTriduum do św. Jacka można odprawić w każdym czasie, a szczególnie przed Jego uroczystością. Do podanych niżej modlitw można codziennie dołączyć wezwania litanijne do św. Jacka.

 

Modlitwa wstępna

O umiłowany święty Jacku, nasz Patronie i cudotwórco, oddajemy najwyższy hołd Bogu za to, że Cię powołał do tak wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej jako wzór do naśladowania. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś wiernym synem i którą nauczyłeś nas czcić przez Różaniec święty. Zapewniła Cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna, otrzymasz za Jej wstawiennictwem. Pragniemy wytrwale naśladować Twoje cnoty, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas. A Ty, święty Jacku, Patronie nasz, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które Cię błagamy. Amen.

Dzień I:

Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która me załamywałaby się w trudnościach życia, wiarę żywą. która pociągałaby nasze serca do gorliwej służby Bożej, wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.

Odmówić dziesiątkę Różańca.

Dzień II:

Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem jest dla nas Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwę u stóp tabernakulum. Uproś to nam u Boga, św. Jacku, nasz Patronie. Amen.

Odmówić dziesiątkę Różańca.

Dzień III:

Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była dla Ciebie Matką miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś Maryję i nosiłeś ze sobą Jej wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest z Matką Najświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi.

Błagamy Cię, święty nasz Patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi r zdobyli wieczną chwałę w niebie. Amen.

Odmówić dziesiątkę Różańca.

 

Wezwania litanijne do świętego Jacka

Święty Jacku, módl się za nami.

Odnowicielu życia chrześcijańskiego w naszym narodzie,

Żarliwy apostole słowiańskich plemion,

Ostojo wiary w czasach burzliwych,

Orędowniku nawrócenia niewiernych,

Posłuszny powołaniu zakonnemu,

Wzorze cnót kapłańskich,

Ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,

Miłośniku czystości i umartwienia,

Trawiony pragnieniem zbawienia dusz,

Płomienny kaznodziejo,

Wielki cudotwórco,

Wiemy stróżu Przenajświętszej Eucharystii,

Gorliwy czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Krzewicielu Różańca świętego na naszych ziemiach, Opiekunie Ziemi Śląskiej,

Patronie Polski,

 

K. Módl się za nami święty Jacku.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

Źródło: Modlitwy dominikańskie, wybór i układ: Emilia Katarzyna Bąbol OPs, Maria Katarzyna Kominek OPs, Warszawa 1998.