Dzięki naszej (tj. Inicjatywy „Coetus Fidelium”) inicjatywie podczas tegorocznego, jubileuszowego XX Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu po raz pierwszy w historii festiwalu biorący w nim udział mogli uczestniczyć we Mszach w rycie dominikańskim, i to codziennie. Msze celebrował w tzw. Czarnej Kaplicy, w opactwie sióstr benedyktynek, współinicjator jarosławskiego festiwalu, o. Wojciech Gołaski OP (obecnie pracujący w Estonii).

Spowiedź powszechna kapłana

Spowiedź powszechna kapłana

Mimo iż dzień na festiwalu kończy się bardzo późno (zabawy w Klubie festiwalowym trwają do 2.00-3.00 nad ranem), a godzina Mszy została wyznaczona na 7.00 rano, cieszyły się one dużym zainteresowaniem i zaskakującą frekwencją.

Podczas Mszy czytanych słynny kantor i śpiewak Adam Strug prowadził śpiew pięknych, starych, tradycyjnych polskich pieśni religijnych ze „Śpiewnika pelplińskiego”. Natomiast 24 sierpnia, w święto św. apostoła Bartłomieja, celebrowana była Msza śpiewana (Missa cantata) z niższą asystą (ministranci z Fundacji św. Grzegorza Wielkiego) oraz chorałem dominikańskim (śpiew prowadzili: kantor festiwalu, Robert Pożarski, oraz jego założyciel, Marcin Bornus-Szczyciński). Epistołę zaśpiewał brat Wojciech Sznyk OP, kleryk z Krakowa.

Czarna Kaplica jest miejscem wyjątkowym. Pod koniec wojny wycofujący się z Jarosławia Niemcy zamierzali wysadzić opactwo, podpalając zgromadzony w kaplicy karbid i paliwo. Na szczęście z braku tlenu wybuch nie nastąpił; pożar osiągnął jednak tak wysoką temperaturę, iż cegły w sklepieniu kaplicy zaczęły się topić. Opactwo odremontowano, ale w kaplicy pozostawiono nienaruszone sklepienie, aby przypominało o tym wydarzeniu. Nad ołtarzem w Czarnej Kaplicy wisi obraz Czarnej Madonny.

Credo

Credo

Specjalnością Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”, wyróżniającą go spośród innych festiwali muzyki dawnej i tradycyjnej, jest celebrowanie codziennej liturgii godzin: jutrzni i nieszporów. Są one śpiewane, chorałowe, w rycie dominikańskim. Wybór tego rytu był naturalny, skoro dominikanie byli współinicjatorami festiwalu, a jego założycielem – Marcin Bornus Szczyciński, jeden z najlepszych specjalistów z zakresu chorału dominikańskiego w Polsce.
Świeccy muzycy, śpiewacy chorałowi, miłośnicy tradycji związani z festiwalem, którym udało się wskrzesić oficjum w rycie dominikańskim po zrezygnowaniu z niego przez sam Zakon, od lat gorąco pragnęli doczekać się także Mszy w tym rycie. Teraz, dzięki nawiązaniu przez związaną z festiwalem

bł. Michał Czartoryski OP

bł. Michał Czartoryski OP

Scholę Gregorianę Silesiensis współpracy z Fundacją św. Grzegorza Wielkiego, stało się to wreszcie możliwe. Mamy nadzieję, że Msze w rycie dominikańskim będą celebrowane na Festiwalu także w przyszłości; usłyszeliśmy od wielu osób, że tego pragną.

Kilka kilometrów od Jarosławia, w majątku Pełkinie, urodził się bł. Michał Czartoryski OP, męczennik Powstania Warszawskiego, beatyfikowany wśród 108 męczenników II wojny światowej przez Jana Pawła II w 1999 roku. Z Jarosławiem był on blisko związany i dziś szerzy się tu jego kult. Sądząc po wielu dobrych owocach festiwalu, wśród których dziś można już także całkiem uczciwie wymieniać odnowienie rytu dominikańskiego w Polsce, można bez wątpienia dziękować błogosławionemu Michałowi za szczególną opiekę nad jarosławskim festiwalem, jak i całym miastem.

Gorąco dziękujemy Panu Michałowi Machowi i organizatorom Festiwalu za udostępnienie zdjęć z liturgii.