Oryginał tekstu w języku angielskimO. Augustine Thompson OP

Całoroczne oficjum liturgiczne według Antiphonarium pro Liturgia Horarum iuxta Usum Ordinis Praedicatorum zostało już skompletowane. Sześć plików PDF z tą muzyką jest bezpłatnie dostępnych do pobrania na blogu Dominican Liturgy, na lewym pasku bocznym. Czytelnikom trzeba przypomnieć, że są to duże pliki (każdy ma po około 9 MB i ponad 1000 drukowanych stron). Zatem podczas ich pobierania należy zachować cierpliwość.

Salve Regina z antyfonarza z Poissy

Salve Regina z antyfonarza z Poissy

Antyfonarz ten, opracowany dla potrzeb śpiewu gregoriańskiego Bożego Oficjum zgodnie z dominikańską tradycją muzyczną, zawiera wszystkie śpiewy wymagane w Oficjum czytań (łącznie z psalmem Invitatorium), laudesach, Oficjum południowym (w tym tercji, sekście i nonie), nieszporach i komplecie.

Brakuje tylko responsoriów prolix do Oficjum czytań; umieszczono jednak odnośniki z informacjami, gdzie można je znaleźć w dominikańskich księgach śpiewów, oraz włączono responsoria na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia i Triduum. Zgodnie z tradycją dominikańską, której użytek został zachowany w nowym oficjum w zatwierdzonym Proprium Zakonu z 1982 roku, wiele innych responsoriów prolix włączono do opcjonalnego użycia podczas nieszporów. W sekcji Wielkiego Tygodnia znajdują się dominikańskie śpiewy Lamentacji i modlitwy Jeremiasza, a także modlitwy litanijne. Tak więc muzyka Tenebrae zatwierdzona do użytku w ramach Liturgii godzin jest kompletna. Kompletę można pobrać jako oddzielny plik.

Projekt ten rozpoczął się trzy lata temu. Muzyka została przepisana ze źródeł dominikańskich (dostępnych do pobrania na blogu Dominican Liturgy, na lewym pasku bocznym) i rzymskich, a w wypadku muzyki dominikańskiej została także poprawiona przy wykorzystaniu antyfonarza z Poissy, „certyfikowanego” rękopisu XIV-wiecznego. Śpiewy zaśpiewały i poprawiły mniszki dominikańskie z Marbury w stanie Alabama (USA). Ponieważ nadal wykonują one tę muzykę, pliki z pewnością będą jeszcze poprawiane.

 

Artykuł został ozdobiony stroną antyfonarza z Poissy ze śpiewem Salve Regina.

 

Źródło: „Dominican Liturgy” za zgodą o. Augustine’a Thompsona OP
Tłumaczenie: Dominika Krupińska