W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Przybądź na pomoc cny święty Patronie,
Mnie grzesznikowi przy ostatnim zgonie!
Doznało łask Twych tak wielu grzeszników,
I mnie łaski Twej użyczaj promyków!

Wszak siła możesz w oczach Boga mego,
Nie opuszczajże grzesznika wielkiego,
O to cię proszę z wylanemi łzami,
Proś za mnie Boga i za grzesznikami.

NA JUTRZNIĄ

Najwyższy Panie, otwórz usta moje,
Ażeby mogły chwalić Imię Twoje,
W świętym Wincentym, wiernym słudze Twoim.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Wierni wesoło pienie wyśpiewujcie,
Stworzycielowi gorąco dziękujcie,
Że nowe światu daje w swym Kościele
Wspomożyciele.

Oto i teraz Obrońcę wielkiego
mamy przed Bogiem cnego Wincentego,
Który się stawia przed Stwórcą za nami
Swemi prośbami.

Niechże w opiece Twojej ci zostają
Święty Wincenty, którzy się oddają
Twoim modlitwom, Twej świętej obronie
Skłaniając skronie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona.
Błogosławiony Ojcze, o święty Wincenty! któremu wchodzącemu do nieba z wielkim honorem zaszedł drogę chór Anielski. Ciebie wychwalających częstemi pochwałami wprowadź do wiecznej szczęśliwości swemi zasługami.

V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Boże, któryś wielkości narodów, dziwnem św. Wincentego, Wyznawcy Twojego, świętej Ewangelii przepowiadaniem, do poznania Imienia Twego przyprowadzić raczył, spraw — prosimy — abyśmy tego, którego on przyjść mającego Sędziego opowiadał na ziemi, zapłatę mieć zasłużyli w niebie, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R Bogu chwała.
A dusze zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

NA LAUDES

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Święty Wincenty wprzód niż narodzony,
Już jest całemu światu objawiony,
Gdy w żywocie, jak szczenię, odzywa
Wieszczba prawdziwa.

W czem gdy się matka frasobliwa radzi,
Biskup do myśli wesołej prowadzi.
Mówiąc: iż ma być płód jej światu jawny,
I wielce sławny.

Jakoż się potem wszystko to ziściło,
Gdy się w Wincentym Proroctwo sprawdziło
Iż kaznodzieja stał się wielki z niego
Słowa Bożego.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona, wiersze, modlitwa jako wyżej (na Jutrznią).

NA PRYMĘ

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Wydany światu, Wincentym nazwany,
Z Boskiej znać rady tak jest mianowany,
Co się nie poddał marności światowej,
Zgubie gotowej.

W młodym wnet wieku nauki się chwyta,
Gdzie i o Boskich tajemnicach pyta,
I postępuje nietylko w mądrości,
Lecz w pobożności.

Zaraz się przybrał z młodu w cnoty wszelkie,
Z bojaźnią Bożą, nabożeństwo wielkie,
Post, wstrzemięźliwość, już w nim się wydały,
Ślicznie jaśniały.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona, wiersze, modlitwa jako wyżej (na Jutrznią).

NA TERCJĄ

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
W ośmnastym roku z świata się umyka,
Bierze świętego habit Dominika;
Przestrzega ustaw Zakonu swojego
Kaznodziejskiego.

Wprzód Patryarchy życie czyta pilnie,
By się stał takim, stara się usilnie,
I nie zawiódł się, bo za czasem małym
Był doskonałym.

Pisma świętego potem rad pilnuje,
W którem nad innych wkrótce postępuje,
Drugim otwiera Boskie Tajemnice
Z nauk krynice.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona, wiersze, modlitwa jako wyżej.

NA SEXTĘ

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
W Awenionie chorobą złożony,
Gdzie od Jezusa został nawiedzony,
I tam od pana na przepowiadanie
Wziął rozkazanie.

W tem uzdrowiony tknieniem
Jezusowem, powstał do Boskiej nauki gotowym;
I opowiadał dzień przyjścia strasznego
Boga Sędziego.

Świętą nauką różne przeszedł strony,
Wiodąc do Boga lud grzechem zraniony,
Dając lekarstwo mu do poprawienia,
Swego sumienia.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona, wiersze, modlitwa jako wyżej.

NA NONĘ

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Naukę jego Bóg stwierdza cudami.
I on dobremi zdobił uczynkami;
I ztąd się stało, że przywiódł do wiary
Ludzi bez miary.

Żydzi, Maurowie ku Bogu się mieli
Od Wincentego gdy naukę wzięli;
Bo słowa Jego wszystkich zapalały
I ochładzały.

Jednym językiem mówiący słyszany
Jednak od różnych był wyrozumiany
Zkąd był nazwany niebieskim Aniołem
I Apostołem.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona, wiersze, modlitwa jako wyżej.

NA NIESZPOR

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Za prace swoje od. wszystkich uczczony,
Purpurą z Rzymu został obdarzony,
Ale Wincenty odrzuca honory,
I ich splendory.

Dość miał zaszczytu, że przybrany w cnoty,
Przyozdobiony i w inne przymioty,
Przyświecał wszystkim, jak słońce na niebie,
W każdej potrzebie.

Widzieć w nim było pokorę głęboką,
Miłość dusz ludzkich, i Boga wysoką;
Ostre swojego ciała utrapienia,
I umartwienia.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona
Czuwający Chrystusa poseł, przyzywający do uczynków światłości, niech nas święty Wincenty prowadzi do używania wiecznej szczęśliwości.

Wiersze i modlitwa, jak na Jutrznią.

NA KOMPLETĘ

V. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.
D. A oddal gniew Twój od nas.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jak było na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Laty i pracą zbytecznie strudzony
Ciężką Wincenty chorobą złożony,
Z żałością wszystkich z świata się wybiera,
I obumiera.

A gdy go w niebie Bóg mile przyjmuje,
Świat go też nową chwałą adoruje,
Biorąc go sobie za Patrona swego
Doświadczonego.

Jakoż się nigdy żaden nie zawodzi,
Bo każdy nędzarz wesoło odchodzi,
Ciesząc się z tego, że zawsze odnosi,
O co kto prosi.

Śmierć bowiem sama łupów z nas nie zdziera,
Ani też szatan mocno nie naciera,
I owszem wszelkie nieszczęście człowieka
Mija z daleka.

Gdyż wielką mamy w Wincentym obronę,
On i niebieską wyjedna koronę,
Bo Pan najwyższy swemu kochankowi
Nic nie odmówi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

Antyfona
Niech nam przybędzie łaskawy przy zachodzie żywota tego Wincenty, prowadząc nas drogą bezpieczną do Chrystusa łaskawego.

Wiersze i modlitwa, jako wyżej.

POLECENIE
Przyjmij Wincenty Twoje wysławienia,
A swym ratunkiem pomóż do zbawienia
Abyśmy mieli z Twej Świętej przyczyny,
Zmazane winy.

Przybądź nam z pomocą, i w każdej potrzebie
Pokaż swą łaskę wzywającym Ciebie.
Byśmy nie znali żadnego frasunku,
Przy Twym ratunku.

My zaś przed Tobą z tem się oświadczamy,
Że swym Cię wiecznie Patronem wyznamy;
Gdy doświadczamy Twej pomocy wielkiej
W potrzebie wszelkiej.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu
Który dał światu wielką pomoc w Świętym
Swoim Wincentym.

V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Serafinie ognisty! miłością Boska dziwnie zapalający, o trąbo głośno brzmiąca sądu Pańskiego! o niewysłowiony wzorze litości! o czyste cnót zwierciadło, Święty Wincenty, niepojętemi w niebie rozkoszami opływający, który się niezmiernie weselisz z niebieskiemi mieszkańcami, jaśniejesz między ognistemi Aniołów pompami; wszelkie kamienie drogie zdobią Cię, w szatę chwały przybranego, a cnoty i zasługi Twe przezacne, jako słońce, przed Majestatem Stwórcy najwyższego. Do Ciebie, chwalebny Ojcze, wołamy z padołu nędzy, a dla miłości Jezusa, proszę Cię, racz mnie grzesznego ratować we wszelkich moich potrzebach i w ostatnią godzinę śmierci mojej od pokus i sideł szatańskich. Uproś mi zupełne grzechów odpuszczenie, czystość duszną i cielesną powściągliwość, w dobrem wytrwanie i szczęśliwego żywota dokonanie. Amen.

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa ku czci Najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny, zawierająca prócz Różańca inne modlitwy dla użytku Wiernych, a szczególnie dla Braci i sióstr Różańca św. Wydanie drugie pomnożone. Lwów. Nakładem Arcybractwa Różańcowego. Z drukarni Szczęsnego Bednarskiego, Lwów, Rynek, L. 9. 1889.