Oryginał tekstu w języku angielskimO. Augustine Thompson OP

Strona tytułowa ceremoniału Bonniwella

Strona tytułowa ceremoniału Bonniwella

Z radością informuję, że Dominikański ceremoniał Mszy i błogosławieństw o. Williama R. Bonniwella OP (New York, wyd. Comet, 1946) jest już dostępny do pobrania z bloga Dominican Liturgy (lewy pasek boczny, grupa „Dominican Rite Texts” (teksty dotyczące rytu dominikańskiego). Zawdzięczamy ten skan o. Paulowi Kellerowi OP. Ceremoniał uzupełnia prezentację trzech najbardziej przydatnych osobom anglojęzycznym dzieł rubrycystycznych, służących do celebrowania rytu dominikańskiego; pozostałymi są Caeremoniale Jandela (w jęz. łacińskim) z 1869 roku i Altarboys’ Manual (podręcznik asysty ołtarzowej) prowincji św. Józefa z 1945 roku. Oba są dostępne w tym samym miejscu.

Chociaż pewne zwyczaje, które opisuje o. Bonniwell (np. użycie rzymskiej kolejności zapalania świec ołtarzowych), wydają się charakterystyczne dla wschodniej prowincji USA, jednak wiernie objaśnione rubryki odpowiadają rubrykom Jandela i Mszału z 1933 roku. Reformy rubryk z lat 1961–62 nie zmodyfikowały żadnej z opisanych tutaj praktyk z wyjątkiem pominięcia Confiteor na komunię, wprowadzenia rzymskiego Ecce Agnus Dei oraz użycia Benedicamus Domino zamiast Ite Missa est w dni powszednie i mniejsze święta. Inne ówczesne zmiany dotyczyły zasadniczo kalendarza i wielu kolekt, czyli zagadnień, których w tej książce nie omawiano.

Ten ceremoniał jest szczególnie użyteczny ze względu na równoległe tabele przedstawiające czynności wyższej asysty podczas dominikańskiej Mszy uroczystej.

Źródło: „Dominican Liturgy” za zgodą o. Augustine’a Thompsona OP
Tłumaczenie: Dominika Krupińska