Jedną z wyraźnych różnic, widocznych dla każdego, kto usiadł i porównał kalendarze wydań brewiarza dominikańskiego z lat 1909 i 1962, jest zupełny brak oktaw ku czci świętych w drugim z tych wydań. Wiek XX odcisnął swoje piętno na wspaniałej praktyce liturgicznej, która wydłużała obchody wielu świętych poza dzień ich obchodu. Wczoraj rozpoczęła się oktawa św. Katarzyny, która byłaby obchodzona w dniach od 30 kwietnia do 7 maja.

Rozumiem obawy o to, że sanctorale wypiera temporale, ale czy tak trudno jest przez siedem dni dodawać kommemorację w laudesach i nieszporach?

Chociaż Zakon nie celebruje już tej oktawy, jest ona wspaniałym nabożeństwem prywatnym, które możemy ofiarować św. Katarzynie, jednej z najsłynniejszych i najbardziej chwalebnych świętych, ozdabiających nasz prześwietny Zakon, oraz skutecznym środkiem pogłębiającym nasze oddanie dla niej. Każdego dnia oktawy dodawano kommemorację w laudesach i nieszporach za pomocą odpowiedniego wersykułu czy responsorium, antyfon do Benedictus i Magnificat z małego oficjum dominikańskiego o Najświętszej Maryi Pannie oraz kolekty ze święta.

Ad Bened. Ant. Det Catharina frui nos vero lúmine Christi, et sóciet súperis Virgo beáta choris, allelúia.
Ad Bened. ant. Niech Katarzyna, błogosławiona dziewica, rozraduje nas prawdziwym światłem Chrystusa i zjednoczy z niebiańskimi chórami.
V. Adducéntur regi virgins post eam, allelúia.
R. Próximæ ejus afferéntur tibi, allelúia.
V. Za nią przywodzą do Króla dziewice, jej druhny, alleluja.
R. Wiodą je do Ciebie. Alleluja.
Oratio. Deus, qui beátae Catharínæ, virginitátis, et patiéntiæ speciáli privilégio decorátæ, malignántium spirítuum certámina víncere, et in amóre tui nóminis inconcússe permanére tribuísti: concéde, quæsumus, ut ejus imitatióne calcáta mundi nequítia et ómnium hóstium superátis insídiis, ad tuam secúre glóriam transeámus.  Per Dóminum nostrum…
Módlmy się. Boże, który zechciałeś, aby błogosławiona Katarzyna, ozdobiona szczególnym przywilejem dziewictwa i cierpliwości, przezwyciężyła ataki złych duchów i zachowała niezachwianą miłość, pozwól nam, prosimy, abyśmy za jej przykładem depcąc niegodziwości świata i pokonując podstępy wrogów, mogli bezpiecznie wejść do Twojej chwały. Przez naszego Pana…
Ad Magnif. ant. Ad sedes regni fáciat transíre supérni Virgo fovens méritis nos Catharína suis, allelúia.
Ad Magnif. ant. Niech dziewica Katarzyna, umacniając nas swymi zasługami, zaprowadzi nas przed tron królestwa, alleluja.
V. Ora pro nobis, beáte Catharína, allelúia.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi, allelúia.
V. Módl się za nami, błogosławiona Katarzyno, alleluja.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych, alleluja.

Nawet odmawiając Liturgię Godzin, mogą Państwo nadal włączyć tę kommemorację do codziennego oficjum, recytując ją od 1 maja do 7 maja. Tradycje takie jak ta karmiły życie duchowe bardzo wielu świętych i świątobliwych mężczyzn i kobiet w naszym Zakonie. Wyróżniają one momenty, w których możemy upamiętnić tych, którzy wstąpili przed nami do tego czcigodnego zakonu, liczącego już 800 lat. Moim zdaniem warto zacząć powracać do niektórych z tych tradycji liturgicznych.

Źródło: „Breviarium S.O.P.” za zgodą autora bloga
Tłumaczenie: Dominika Krupińska