Sztych z brewiarza dominikańskiego z 1599 roku

Sztych z brewiarza
dominikańskiego z 1599 roku

Rozpoczynamy publikację w języku polskim „Historii liturgii dominikańskiej” autorstwa W. Bonniwella OP — podstawowego dzieła poświęconego rytowi dominikańskiemu i jego dziejom. Kolejne rozdziały będziemy zamieszczać w miarę możliwości.

Tłumaczenie: Dominika Krupińska

HISTORIA LITURGII DOMINIKAŃSKIEJ 1215–1945
WILLIAM R. BONNIWELL OP

WYDANIE DRUGIE
POPRAWIONE I POWIĘKSZONE
NEW YORK
JOSEPH F. WAGNER, INC.
1945

Nihil obstat:

JACOBUS M. EGAN, OP, S.TLr, S.T.D.
GULIELMUS A. HINNEBUSCH OP, dr fil. (Oxford)

Imprimi potest:
T. S. McDERMOTT, OP, S.T.Lr.
Prior Provincialis

Nihil obstat:
ARTHUR J. SCANLAN, S.T.D.
Censor Librorum

Imprimatur:
+ J. Em. FRANCIS J. SPELLMAN, dr teol.
Arcybiskup nowojorski
Nowy Jork, 26 kwietnia 1944

Copyright 1944 by Joseph F. Wagner, Inc., New York

SPIS TREŚCI

Wstęp Jego Eminencji Bartholomew J. Eustace’a S.T.D.

Przedmowa autora i skróty

Rozdział I. Liturgie Kościoła zachodniego

Rozdział II. Założenie dominikanów jako kanoników regularnych

Rozdział III. Początki życia konwentualnego dominikanów

Rozdział IV. Dominikańskie rękopisy liturgiczne sprzed Humberta

Rozdział V. Brewiarz–antyfonarz

Rozdział VI. Przyjęcie ujednoliconej liturgii

Rozdział VII. Data jednolitego oficjum

Rozdział VIII. Komisja czterech braci

Rozdział IX. Korekta Humberta

Rozdział X. Kalendarz dominikański

Rozdział XI. Msza według Humberta

Rozdział XII. Liturgia godzin według Humberta

Rozdział XIII. Kompleta i procesja Salve Regina

Rozdział XIV. Źródła rytu dominikańskiego

Rozdział XV. Wpływ rytu dominikańskiego

Rozdział XVI. Kościół formalnie zatwierdza ryt dominikański

Rozdział XVII. Liturgia w czternastym wieku

Rozdział XVIII. Schyłek średniowiecza

Rozdział XIX. Szesnasty wiek: rewizja z Salamanki

Rozdział XX. Szesnasty wiek (ciąg dalszy)

Rozdział XXI. Rewizja Paolo Castrucciego

Rozdział XXII. Siedemnasty wiek

Rozdział XXIII. Antonin Cloche

Rozdział XXIV. Liturgia w ubiegłym wieku

Rozdział XXV. Reforma Piusa X

Aneks: Łaciński tekst rubryk Mszy uroczystej według Humberta

Bibliografia

Skorowidz