Na jutrznią

V. Przez przyczynę Jacka świętego.
R. Wysłuchaj Panie głos wołania mego.
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Jacyncie święty z familii dawnej,
W Polsce zacnością, zasługami sławnej,
W wieku dwunastym na ten świat zrodzony,
Bądź uwielbiony.

Wszyscy Cię ludzie zowia swym Patronem,
Bo władasz życiem człowieka i zgonem.
W nieszczęściu, prosim, bądź naszą obroną
W smutku zasłoną.

Niech będzie chwała Bogu Najwyższemu
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Że mamy dla nas pomoc w Jacku Świętym,
Do nieba wziętym.

ANTYFONA

Znakiem krzyża świętego Jacek tak umocnił wody, że po nich chodził śmiało, jakby po twardej ziemi.
V. Módl się za nami Święty Jacku.
R. Abyśmy się stali itd.
V. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.
Boże, któryś błogosławionego Jacka, Wyznawcę Twego, w różnych krajach wielkich dzieł świątobliwością i cudów przedziwnych chwałą wsławić raczył — daj nam to z łaski Twojej, abyśmy, za jego idąc przykładami, życie nasze poprawili, a we wszelkich przeciwnościach zasług i modlitw jego pomocą zawsze obronieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
V. Panie wysłuchaj itd.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże i przyczynę św. Jacka niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

NA LAUDES

V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Do szkół oddany, nauki pilnował,
Chronił się złego, bo Boga miłował,
Wzór dawał wszystkim życia niewinności
W kwiecie młodości.

W dojrzalszym wieku obrał stan duchowny,
Stąd trwoga i strach piekłu niewymowny,
Bo słowem Bożem grzeszników nawracał
Z złej drogi zwracał

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią

ANTYFONA

Prawo prawdy miał w ustach gorliwy kaznodzieja, Jacek święty, a w uczynkach jego nie było zdrady.
V. Módl się za nami itd. reszta jak wyżej

NA PRYMĘ

V. Przez przyczynę Jacka itd.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Przytomny w Rzymie cudom Dominika,
Godność Prałata zmienia w Zakonnika,
Bogactw się zrzeka, ubóstwo obiera,
Światu umiera.

Wrócił do Polski w odzieniu zakonnem,
Wiarę rozsiewał narodom ościennym.
Z wielkich cnót Jacka wzięły wzory mocne
Kraje północne.

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią

ANTYFONA

Strasznym był za życia Jacek św. całemu piekłu; a po śmierci dziwne rzeczy czynił nad wzywającemi jego ratunku.
Wiersze i modlitwa, jako wyżej.

NA TERCYĘ

V. Przez przyczynę Jacka itd.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Jak zdobi słońce swą jasnością ziemię,
Tak Jacek święty swej ojczyzny plemię
Oświecał, Duchem Bożym napełniony,
Na wszystkie strony.

Karząc występki w dachu łaskawości,
Uczył narody zbawiennej mądrości;
Co stwierdzał, gdy był niedowiarek jaki,
Cudnemi znaki.

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią

ANTYFONA

Miły Bogu i ludziom, którego pamiątka w błogosławieństwie jest; podobnym go uczynił Bóg w chwale świętych.
Wiersze i modlitwa, jako wyżej.

NA SEXTĘ

V. Przez przyczynę Jacka itd.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Wzrok ślepym wracał, niemym mowę dawał
Głuchych, schorzałych cudownie uzdrawiał.
Wskrzeszał umarłych, leczył niemoc długą
Swoją zasługą.

Wybawił wielu od ciężkiej godnej kary,
Co było skutkiem dobrej w Jacku wiary,
Z paszczęki czartów dusze wydzierając,
Bogu oddając.

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią

ANTYFONA

Znalazłem męża, mówi Bóg, według serca mego; olejem moim namaściłem go.
Wiersze i modlitwa, jako wyżej.

NA NONĘ

V. Przez przyczynę Jacka itd.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Gdy bystra Wisła bardzo wylewała,
przewozu ludziom mieć nie dopuszczała,
Jacek ją przeszedł suchemi nogami,
Z swymi uczniami.

Którzy widząc w tem Boską wcale sprawę,
Wzmocnieni wiarą na płaszcz jak na nawę
Śmiało wstąpiwszy, mimo bystrość wody,
Przeszli bez szkody.

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią

ANTYFONA

Gdy chodzić będziesz po wodach, będę z tobą, a rzeki cię nie pogrążą, mówi Pan Wszechmogący.
Wiersze i modlitwa, jako wyżej

NA NIESZPÓR

V. Przez przyczynę Jacka itd.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Matka Jezusa, chwałą ozdobiona,
Mnóstwem anielskich duchów otoczona,
Słowa łagodne do Jacka mówiła,
Mile cieszyła.

Wesel się, Synu, Jacyncie szczęśliwy,
prośby twe przyjął Syn mój dobrotliwy.
Wszystko otrzymasz, o co prosić będziesz,
Gdy w niebie siądziesz.

Niech będzie chwała… jako na Jutrznią

ANTYFONA

Jako gwiazda zaranna i jako księżyc w pełni, tak ten zajaśniał w domu Pańskim.
Wiersze i modlitwa, jako wyżej.

NA KOMPLETĘ

V. Przez przyczynę Jacka itd.
V. Nawróć nas Boże, Zbawicielu nasz.
R. A odwróć gniew Twój od nas.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN

Z wielka czcią Jacka w niebo wprowadzono,
A po zapłatę przed Boga stawiono.
Szczęśliwy Jacek, dwojakiej korony
Chwałą uczczony.

Wszyscy go święci z weselem czekali,
Chóry Anielskie mile go witali,
Król wiecznej chwały przyjął go do Siebie,
Posadził w niebie.

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią.

ANTYFONA

Dany od Boga Jacek święty na ogłaszanie pokuty narodom, zniósł bezbożność, a za dni swoich w sercach ludzkich zaszczepił pobożność.
Wiersze i modlitwa, jako wyżej.

OFIAROWANIE

Te Ci godzinki w serdecznej miłości,
Oddaję Jacku, Ty za moje złości.
Przejednaj, proszę, uczyń łaskawego,
Syna Bożego.

Niechaj zawczasu szczerze pokutuję,
A w cnotach świętych coraz postępuję,
Ażeby mi się na wieki dostała
Niebieska chwała.

Niech będzie chwała… jak na Jutrznią

Źródło:  „Chwała Maryi, czyli książka różańcowa ku czci najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny”, nakładem Arcybractwa Różańcowego, Lwów 1889.