Kontynuujemy prezentowanie zdjęć z celebracji na warsztatach Ars Celebrandi w Licheniu. Tym razem zdjęcia ze Mszy św. śpiewanej, celebrowanej w dniu 27 sierpnia.
Podczas Mszy śpiewała w pełni żeńska schola chorału dominikańskiego, kierowana przez doświadczoną kantorkę z Chorzowa, Magdalenę Krzywdę-Krzysteczko. Był to pierwszy wypadek prowadzenia śpiewu przez w pełni żeńską scholę od czasu wznowienia w Polsce celebracji Mszy św. w rycie dominikańskim.
Serdecznie dziękujemy organizatorom Ars Celebrandi za udostępnienie zdjęć.