Dzięki uprzejmości organizatorów warsztatów Ars Celebrandi w Licheniu możemy opublikować obszerną galerię zdjęć ze Mszy św. solennej w rycie dominikańskim, która była celebrowana podczas tych warsztatów w dniu 28 sierpnia, w święto św. Augustyna z Hippony, doktora Kościoła, regułodawcy Zakonu Braci Kaznodziejów.
Celebracja ta była wyjątkowym wydarzeniem z wielu względów. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu kapłanów i ministrantów z całej Polski i spoza jej granic, śpiew prowadzili najlepsi polscy kantorzy chorału dominikańskiego, wirtuozowską grą na organach posługiwał wybitny czeski organista Robert Hugo, a funkcję diakona pełnił gość specjalny: o. Henri-Marie Favelin z Bractwa św. Wincentego Ferreriusza, francuskiej wspólnoty zakonnej kultywującej życie I zakonu dominikańskiego w jego historycznej, tradycyjnej formie. Całe szeroko zakrojone warsztaty tradycyjnej liturgii Ars Celebrandi otrzymały zaś błogosławieństwo biskupa miejsca, jego eminencji ks. biskupa Wiesława Meringa.
Była to trzecia celebracja Mszy św. solennej w rycie dominikańskim w Polsce po posoborowej przerwie i pierwsza, jaka odbyła się w obecności tak licznego grona osób spoza środowiska dominikańskiego.
Serdecznie dziękujemy organizatorom Ars Celebrandi za udostępnienie zdjęć. W najbliższym czasie opublikujemy kolejne galerie zdjęć z innych celebracji, które miały miejsce w ostatnich dniach.