Tagi

Udostępnij

 
Po dłuższej przerwie, w ostatnich dniach w kalendarzu liturgicznym pojawiło się kilka wspomnień świętych dominikańskich. Przypominamy ich tutaj, bo warto prosić ich o wstawiennictwo w naszych osobistych, a także publicznych i kościelnych sprawach. Przygotowane przez o. prof. Augustine’a Thompsona wydanie dominikańskiego kalendarza liturgicznego na 2014 rok, z którego zaczerpnęliśmy te informacje, jest dostępne na jego blogu „Dominican Liturgy”.

  • 13 lutego: św. Katarzyny Ricci, mniszki i stygmatyczki, mistrzyni życia duchowego i mistycznego (III kl.)
  • 14 lutego: bł. Jordana z Saksonii, następcy św. Dominika na urzędzie generała zakonu, gorliwego kaznodziei, autora wzruszających listów do bł. Diany Andalo OP, dostępnych także w języku polskim („Najdroższej Dianie”, tł. Paweł Krupa OP, Wydawnictwo „W Drodze”) (III kl.)
  • 15 lutego: bł. Henryka Suzo, teologa i mistyka, należącego do grona mistyków nadreńskich (III kl.)
  • 17 lutego: bł. Reginalda z Orleanu, prawnika i kaznodziei, szczególnego patrona osób z nieznośnym charakterem 🙂 (memoria)
  • 18 lutego: bł. Jana z Fiesole, genialnego malarza szerzej znanego pod imieniem Fra Angelico, patrona artystów (memoria)

Potem będzie przerwa do 7 marca — dnia, w którym wspominamy śmierć Doktora Anielskiego, patrona teologów i szkół katolickich, św. Tomasza z Akwinu (I kl.). Już 26 lutego można zacząć powierzać mu w nowennie wszystkie trudne sprawy 🙂

Święci OP

Źródło: acta-sanctorum.blogspot.com