Warszawska Szkoła Śpiewania Chorału zaprasza do udziału w śpiewanej Wigilii Epifanii celebrowanej w rycie dominikańskim. Celebracja odbędzie się na warszawskich Bielanach, w kapitularzu pokamedulskim. Rozpocznie się w dniu 5 stycznia o godz. 21.00 od I nieszporów; następnie zaś odprawione zostaną: matutinum, laudesy i Msza św.
* Celebrans: o. Wojciech Gołaski OP, Tallin
* Kantor: Robert Pożarski
* Asysta liturgiczna: Skauci św. Bernarda z Clairvaux

Z kolei krakowska grupa chorałowa Vigilantes zaprasza do udziału w matutinum z uroczystości Epifanii w rycie dominikańskim: Kraków, kościół Matki Boskiej Śnieżnej (mniszki dominikanki na Gródku), 5 stycznia, godz. 20.30.
W imieniu warszawskich i krakowskich organizatorów serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Cieszymy się, że liturgii celebrowanych w rycie dominikańskim jest coraz więcej.

fra angelico adoracja 3k