Tagi

Udostępnij

św. Katarzyna Ricci

Aleksandra z Ricci, córka szlachetnej rodziny florenckiej, ur. 25 kwietnia 1522 r. w 13-tym roku życia otrzymała habit św. Dominika, w klasztorze Trzeciego Zakonu w Prato w Toskanji i przybrała imię Katarzyny ku czci św. Katarzyny ze Sienny. Jej miłość dla Jezusa ukrzyżowanego była tak gorącą, że nieraz chwile rekreacji spędzała u stóp krzyża zwanego odtąd „krzyżem małej Aleksandry”. Przez Boga oświecona poznawała uczucie smutku lub inne pokusy swych Sióstr zakonnych tak, że te starały się o nich nie myśleć, by nie narażać się na jej wymówki. Pełnem miłosierdzia postępowaniem, dobremi radami i modlitwami wyświadczyła wiele dobrego ludziom żyjącym wśród świata i członkom swej rodziny, szczególnie Braciom, którzy ze względu na wiek, bogactwo i życie wśród świata i jego namiętności, byli szczególnym przedmiotem jej trosk. W nagrodę jej miłości Pan Jezus dał jej pierścień, wyrył na niej swoje stygmaty, zstąpił z krzyża, by zbliżyć się ku niej. Kiedy ofiarowała się przyjąć na siebie cierpienia czyśćcowe znanej wówczas osoby, Bóg tak dalece wysłuchał jej prośby, że widziano, jak ciało jej nabrzmiało, jak iskry wychodziły z niego, a język zczerniał jak węgiel. Siostry nie mogły utrzymać jej dłoni, a cela cała przepełniona była jej palącym oddechem. W r. 1590 wśród pieśni anielskich oddała Bogu swą dziewiczą duszę prawie w 70-tym roku życia.

Źródło: o. Czesław Kaniak OP, Podręcznik Trzeciego Zakonu Św. Dominika, Lwów 1931.