Tagi

,

Udostępnij

 
Planujemy założyć scholę prowadzącą śpiew podczas mszy w rycie dominikańskim, które od czasu do czasu są celebrowane w Krakowie. Z tego względu w repertuarze znajdzie się w pierwszym rzędzie chorał dominikański, polifonia renesansowa i barokowa oraz pieśni tradycyjne. W miarę rozwoju możliwe jest rozszerzanie repertuaru, koncerty poza kontekstem liturgicznym itd. Wszystko zależy od nas.

Specyfiką scholi ma być naturalne wykonawstwo, typowe dla dawnego śpiewu, oraz nacisk na pielęgnowanie lokalnej tradycji muzycznej (polskiej, krakowskiej, dominikańskiej). Ważnym celem jej działania ma być także zachęcanie wszystkich uczestników liturgii do uczestniczenia w śpiewie. Z jednej strony chcemy zatem doskonalić własny warsztat, a z drugiej — „rozśpiewywać” całe środowisko interesujące się tradycyjną liturgią.

Kierownictwo muzyczne scholi zgodził się objąć Paweł Bębenek, wybitny interpretator muzyki dawnej — szczególnie polifonicznej — oraz chórmistrz. Pragniemy także zapraszać do współpracy specjalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach muzyki tradycyjnej: Adama Struga, Swietłanę Bucką, Roberta Pożarskiego, Marcina Bornus Szczycińskiego i innych, a także kantorów krakowskiego konwentu Świętej Trójcy — jedynego miejsca na świecie, gdzie od kilkuset lat trwa nieprzerwana tradycja wykonawcza dominikańskiego śpiewu liturgicznego.
Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych śpiewem w naszej scholi odbędzie się w tygodniu po 19 maja. Dokładną datę i godzinę podamy wkrótce.

Nie stawiamy żadnych warunków odnośnie do umiejętności śpiewaczych — Paweł Bębenek potrafi nauczyć śpiewać każdego 🙂 Niezbędne warunki to tylko pragnienie służenia śpiewem podczas liturgii oraz czas na cotygodniowe próby.

Będziemy wdzięczni za pomoc w znalezieniu miejsca na planowane pierwsze spotkanie i/lub na próby (bezpłatnego i mniej więcej w centrum).