Z wielką radością otrzymaliśmy wiadomość, że w dniu 16 września po raz pierwszy od może stu lat w Kijowie, w kaplicy przy klasztorze ojców dominikanów, została odprawiona Msza św. w rycie dominikańskim. Celebransem był ojciec Igor Gnius OP, wykształcony w Polsce, który uczył się celebrować ryt swojego zakonu między innymi na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi.
Zakon dominikański pojawił się na ziemiach Rusi Kijowskiej za sprawą św. Jacka Odrowąża, pierwszego polskiego dominikanina. Wierni ukraińscy związani z zakonem, którzy już od kilku lat zabiegali o zgodę na celebracje w rycie dominikańskim, cieszą się bardzo, że mogą modlić się na liturgii, w której celebrował sam św. Jacek.
Msze św. w rycie dominikańskim będą sprawowane w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 13.00. Wierni skupieni w Una Voce Ucraina proszą o zgłaszanie się ministrantów i śpiewaków chorałowych, którzy zechcieliby posługiwać na tych Mszach.
Publikujemy kilka zdjęć z historycznej Mszy św. odprawionej 16 września. Pochodzą one z profilu Католицька Традиція в Україні na Facebooku. Tam można zapoznać się z większą ilością zdjęć.
Serdecznie pozdrawiamy ojca Igora i prosimy o modlitwę, aby i polscy wierni związani z zakonem braci kaznodziejów mogli doczekać się Mszy św. w rycie dominikańskim.