Dzisiaj rozpoczął się festiwal muzyki dawnej Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu i w tym roku również nie zabraknie na nim Mszy św. w rycie dominikańskim. W poniedziałek i w sobotę główne Msze św. festiwalowe o godz. 16.00 w jarosławskiej kolegiacie będą odprawiane właśnie w tym rycie (Missa cantata). Celebransami będą o. Grzegorz Doniec OP oraz o. Wojciech Gołaski OP. W środę i piątek Msze festiwalowe będą celebrowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w pozostałe dni w zwyczajnej formie rytu rzymskiego. Serdecznie zapraszamy!!!
Jak zazwyczaj też niektórzy obecni na festiwalu kapłani będą celebrować Msze prywatne w różnych rytach, ale daty i godziny nie są oficjalnie ogłaszane. Sapienti sat 😉
Warto przypomnieć, że jarosławski festiwal, choć oficjalnie jest festiwalem muzycznym, odegrał kluczową rolę w odrodzeniu w Polsce liturgii dominikańskiej. Kiedy polska prowincja dominikanów wraz z całym zakonem odrzuciła swój własny ryt i przeszła na nowy ryt rzymski, tu w Jarosławiu co roku przez tydzień śpiewano dominikańskie oficjum laudesów, nieszporów i matutinum. Kilka lat temu, wraz z pojawieniem się po kilkudziesięciu latach przerwy pierwszych dominikanów umiejących celebrować Mszę św. w swoim rycie zakonnym, przywrócone też zostały celebracje dominikańskich Mszy św.
plakat