Najważniejszą sprawą jest oczywiście status kanoniczny i możliwości celebracji rytu dominikańskiego po niedawnym motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes. Czekamy w tej sprawie na analizę o. prof. Augustine’a Thompsona. W tej chwili wiadomo już, że celebracje niedzielne w Londynie i we Lwowie nie zostały przerwane i odbywają się nadal dzięki zgodzie tamtejszych biskupów ordynariuszy. W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy je publikować.

Zachęcamy do przeglądania menu po lewej stronie. W ostatnich miesiącach dodane zostały interesujące materiały z blogów „Breviary S.O.P.” i „Dominican Liturgy”, z którymi współpracujemy. Z przyczyn technicznych (są zapisane jako strony, a nie wpisy) nie pojawiają się one w tym miejscu, a jedynie pod menu, po ich rozwinięciu. Najnowszy z nich prezentuje kapitalny archiwalny film, nagrany w 1961 r. w domu studiów zachodniej prowincji amerykańskiej w Oakland, w Kalifornii (USA):

Życie w studium dominikańskim przed Soborem Watykańskim II (Oakland 1961)

 O. Augustine Thompson OP

Opublikowałem te filmy około dziesięciu lat temu, ale pomyślałem, że niektórzy nasi czytelnicy, którzy nigdy ich nie widzieli, mogą uznać je za interesujące. Dobrego oglądania!

Film „Życie w klasztorze” został wyemitowany w programie Oakland Channel 6 w 1961 roku. Pokazuje on życie w domu studiów zachodniej prowincji dominikańskiej, w klasztorze św. Alberta Wielkiego w Oakland w Kalifornii. Więcej

Fot. Ars Celebrandi / Paweł Kucharski Travart