W ostatnich dniach dodaliśmy nowe rozdziały „Historii liturgii dominikańskiej” W. Bonniwella OP: Rozdział XVIII. Schyłek średniowiecza; Rozdział XIX. Szesnasty wiek: rewizja z Salamanki; Rozdział XX. Szesnasty wiek (ciąg dalszy) oraz Rozdział XXIV. Liturgia w ubiegłym wieku. Do zamknięcia całej książki brakuje już zaledwie kilku rozdziałów. Spis treści wraz z linkami do wszystkich rozdziałów można znaleźć na stronie Historia liturgii dominikańskiej 1215–1945.
Zapraszamy do lektury