Tagi

Brak tagów

Udostępnij

Narodzenie Pańskie Fra Angelico

Bóg Ojciec niech nas błogosławi
Niech strzeże nas Bóg Syn,
Duch Święty niech nas oświeca
i da nam oczy, abyśmy patrzyli,
uszy, abyśmy słuchali
i ręce dla Bożej pracy,
stopy, abyśmy szli
i usta, byśmy głosili
Słowo zbawienia
i Anioła Pokoju,
by czuwał nad nami
i z łaski naszego Pana
prowadził nas do Królestwa.
Amen

Błogosławieństwo dominikańskie z XIII w.

Dziękując Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie dokonało się w tym roku, składamy sobie i Wam wszystkim życzenia błogosławieństwa Bożego,
radości i pokoju na święta Narodzenia Pańskiego i nadchodzący rok 2013.
Gloria in excelsis Deo!

Do życzeń dołączamy upominek: rozmowę z ojcem Markiem Grzelczakiem OP, przeorem klasztoru gidelskiego, na temat Mszy w rycie dominikańskim.