Ks. Bartosz Gajerski, tercjarz dominikański z fraterni Matki Bożej Bolesnej, przesłał nam zdjęcia ze Mszy św., którą celebrował w dniu 12 lutego br. w celi św. Dominika w klasztorze św. Sabiny na Awentynie w Rzymie (siedzibie kurii generalnej Zakonu). Ks. Gajerski jako kapłan diecezjalny nie celebruje w rycie dominikańskim, dlatego wybrał nadzwyczajną formę rytu rzymskiego. Serdecznie dziękujemy za zdjęcia.