Marcel Pérès, wybitny francuski śpiewak i muzykolog, znawca chorału gregoriańskiego i dawnej muzyki liturgicznej, napisał dla nas artykuł będący jego osobistą odpowiedzią na pytanie: „Po co dzisiaj ryt dominikański?” Zapraszamy do lektury!

 

Liturgia dominikańska i odradzanie się jej tradycji

Marcel Pérès

 

Ryt nie jest tylko zestawem gestów, słów, śpiewów. Ryt jest to przede wszystkim wyraz i źródło duchowości, konkretny sposób wchodzenia w relację z Duchem. Sposób ten wpisuje się w długą pamięć, łączącą nas z ogromną liczbą mężczyzn i kobiet, którzy poprzedzili nas na spotkaniu ze Słowem i przy jego kontemplowaniu. Ryt uświęca przestrzeń i czas, by po prostu otworzyć na łaskę i uruchomić jej działanie…

Więcej