Oryginał tekstu w języku angielskim

 

O. Augustine Thompson OP

Siostry dominikanki śpiewające oficjum

Siostry dominikanki śpiewające oficjum

Na blogu Dominican Liturgy opublikowany został indeks antyfon występujących w księgach rytu dominikańskiego zawierających śpiewy. Jest on dostępny na lewym pasku bocznym. Indeks ten przyda się osobom poszukującym muzyki dominikańskiej do antyfon używanych w nowym rycie rzymskim, jak również tym, które chcą porównywać muzykę dominikańską z rytem benedyktyńskim lub rzymskim czy rytami obowiązującymi w innych zakonach łacińskich. Najbliżej spokrewniony ze śpiewem dominikańskim jest śpiew norbertański; oba wywodzą się zasadniczo od wzorców cysterskich.

Współczesne rzymsko-benedyktyńskie księgi ze śpiewami często zawierają indeksy różnych śpiewów, ale dla najważniejszych dominikańskich ksiąg śpiewów do oficjów — antyfonarza z 1863 roku (z oficjum nocnym), antyfonarza z 1933 roku (bez nocnego oficjum, psałterz ze zmianami wprowadzonymi za Piusa X) i księgi matutinów z 1936 roku (główne święta) — nigdy nie sporządzono indeksów albo znajdują się one w oddzielnych, trudnych do znalezienia broszurkach. Nowy indeks zawiera wszystkie antyfony z tych ksiąg. Obejmuje on także wszystkie antyfony znajdujące się w procesjonarzu dominikańskim, księgach z liturgią Wielkiego Tygodniach wydanych w latach 1949 i 1963, graduale i kompletorium.

Łącza do indeksu dostępne są na blogu Dominican Liturgy, na lewym pasku bocznym, pod nagłówkiem Dominican Rite Texts—Downloadable (Teksty rytu dominikańskiego — do pobrania). Tekst pierwszej wersji zawiera numerację ciągłą; drugiej ma format broszury do druku dwustronnego.

Uwaga: klauzurowe siostry dominikanki z Prato (wspólnota św. Katarzyny Ricci OP) noszą białe welony i nie mają szkaplerzy, gdyż formalnie rzecz biorąc, były i są członkami zakonu świeckich pokutników („trzeci zakon”), a nie mniszkami („drugi zakon”).

 

Źródło: „Dominican Liturgy” za zgodą o. Augustine’a Thompsona OP
Tłumaczenie: Dominika Krupińska