W tym roku ryt dominikański miał na warsztatach liturgicznych „Ars Celebrandi” w Licheniu większe znaczenie niż zwykle, gdyż to właśnie w tym obrządku celebrowana była główna Msza św. warsztatowa w bazylice Matki Bożej Licheńskiej. Wszystkie pozostałe liturgie celebrowane były w mniejszych kościołach i kaplicach, rozsianych po terenie licheńskiego sanktuarium. Bazylika licheńska jest jednym z kilku największych kościołów rzymskokatolickich na świecie i Msza św. solenna w rycie dominikańskim, odprawiona w niej 15 lipca, była z pewnością jedyną taką liturgią w historii. Jej celebransem był o. Wojciech Gołaski OP, diakonem o. Grzegorz Doniec OP, a subdiakonem o. Igor Gnius OP. Galeria poniżej zawiera zdjęcia z tej celebracji, jak również pozostałych celebracji Mszy św. w tym rycie, jakie odprawione zostały podczas tegorocznych warsztatów „Ars Celebrandi”. Zapraszamy do jej obejrzenia.