Pieśń Naszych Korzeni
Od 19 do 26 sierpnia w Jarosławiu będzie się odbywał jubileuszowy XX Festiwal Pieśń Naszych Korzeni. Festiwal w Jarosławiu gości takie sławy, jak Ensemble Organum, Sequentia, Sirin czy Graindelavoix, ale spośród innych podobnych festiwali wyróżnia się tym, że nie tylko zapewnia ucztę duchową miłośnikom dawnej muzyki liturgicznej i tradycyjnej, lecz także daje okazję do pogłębienia modlitwy. Codziennie śpiewane są jutrznia i nieszpory oraz odprawiana jest Msza festiwalowa. Gdy kalendarz na to pozwala, odprawiana jest także wielogodzinna nocna wigilia uroczystości MB Częstochowskiej, zawierająca matutinum, laudesy i mszę wigilijną. Warto podkreślić fakt, że godziny liturgiczne odprawiane są według tradycyjnych ksiąg liturgicznych Zakonu dominikańskiego, a nie ksiąg rzymskich – dominikanie byli współzałożycielami festiwalu i opiekują się nim duchowo do dzisiaj.
W tym roku po raz pierwszy będzie można uczestniczyć podczas festiwalu także w Mszach odprawianych w rycie dominikańskim. Ich dokładne daty i godziny podamy później, teraz nie są jeszcze ustalone. Gorąco zapraszamy do przyjazdu do Jarosławia choćby na kilka dni i wzięcia udziału zarówno w jego koncertach i warsztatach muzycznych, jak i sprawowanej liturgii. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.