Publikujemy zaproszenie z fanpage’a Msza św. w rycie tradycyjnym na Jamnej (który przy okazji polecamy, bo ostatnio ryt dominikański gości w kościele ojców dominikanów w ich słynnym ośrodku duszpasterskim na Jamnej koło Nowego Sącza jakby częściej). Będzie to Msza św. solenna, celebrans: Wojciech Gołaski OP, asysta wyższa: Grzegorz Doniec OP i Wojciech Sznyk OP. Czwartek 21 maja, godz. 16.00. Śpiewać będzie rzeczywiście sławny i bardzo dobry zespół Bornus Consort z Warszawy. Przy okazji przypominamy, że jest to szansa na obchodzenie Wniebowstąpienia naprawdę na 10 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego, jak napisane w Piśmie Świętym i jak jest w wielu krajach, nawet bardziej umęczonych reformowaniem i aggiornamentowaniem Kościoła 😉 Warto więc zaprosić również tych krewnych i znajomych, którzy normalnie chodzą na NOM. A oto treść zaproszenia:

Kochani!

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, w czwartek, 21 maja (daty w obu formach się różnią, ponieważ w kalendarzu zreformowanym obchód Wniebowstąpienia przeniesiono w Polsce od roku 2004 na niedzielę) na Mszy Świętej w rycie tradycyjnym na Jamnej o godz. 16 ponownie zabrzmi polifonia.

We Mszy śpiewanej odprawianej w rycie dominikańskim części stałe zostaną zaśpiewane do nut Mszy Te Deum laudamus Krzysztofa Borka, polskiego kompozytora renesansowego z XVI wieku. Śpiewy własne uroczystości zostaną zaśpiewane według nut chorałowych.

Muzyczną część liturgii weźmie na siebie legendarny zespół wokalny muzyki dawnej „Bornus Consort” prowadzony przez Marcina Bornusa-Szczycińskiego.

Zapraszamy do świętowania Wniebowstąpienia Pańskiego i do modlitwy niesionej na skrzydłach muzyki ułożonej na chwałę Najwyższego!

– – – – –

Zespół „Bornus Consort” – zasłużony polski zespół wokalny specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej, którego kierownikiem artystycznym jest Marcin Bornus-Szczyciński, powstał w 1981 roku z inspiracji dr Ewy Obniskiej, kierującej wówczas Redakcją Muzyki Klasycznej i Dawnej II Programu Polskiego Radia.

Specjalizował się w wykonywaniu polskiej muzyki przełomu XVI i XVII stulecia, jednak ich zainteresowania stopniowo ewoluowały w kierunku muzyki znacznie wcześniejszej. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w dziedzinie muzyki średniowiecznej było wystawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1984 roku XIII-wiecznego dramatu liturgicznego „Ludus Danielis”. Grano ten spektakl prawie 100 razy aż do lat 90.

Grupa nagrała utwory takich kompozytorów jak: Wacław z Szamotuł, Piotr z Grudziądza, Marcin Mielczewski, Mikołaj Zieleński, Bartłomiej Pękiel. Po tym przyszły następne doświadczenia i dziś zespół zajmuje się głównie monodią, czyli śpiewem jednogłosowym, zwłaszcza monodią liturgiczną.

Rekonstrukcja średniowiecznych i renesansowych technik wokalnych, ścisła współpraca ze śpiewakami tradycyjnymi, studia nad kunsztem i bogactwem melodii tych społeczności, które zajmują się tym „od zawsze”, poznawanie liturgii i sposobów ich śpiewania, pozwala spojrzeć zupełnie na nowo na wielogłosową muzykę renesansową. Polifonię postrzegamy dziś coraz mniej jako ciąg choćby najpiękniej strojących akordów, ale przeciwnie, jako sumę wolnych niemal melodii, jednoczesnych głosów, które już samodzielnie brzmiałyby doskonale, ale tu syntezują się w specyficznej przestrzeni wielogłosowości. Bogatszy w te doświadczenia zespół powraca do pieśni wielogłosowej, wykonując czasami również utwory współczesne, uzyskując z reguły nowy i wciąż zaskakujący kształt dzieł.

Założyciel i szef zespołu, Marcin Bornus-Szczyciński, śpiewak i badacz muzyki dawnej, był wraz z Antonim Pilchem twórcą formuły „Pieśń naszych korzeni” dla Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu, a następnie w Jarosławiu. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego tegoż festiwalu. Tworzył projekt „Siedem Tradycji” w ramach Festiwalu Kraków 2000. Był szefem artystycznym cyklu koncertów „Gdy muzyka była młodsza” przez cały czas jego trwania, tj. w latach 2007-2010, organizowanego przez klasztor dominikanów w Łodzi.