Tarnobrzeg: Epifania w rycie dominikańskim

matkaboza 
W dniu 6 stycznia br., w uroczystość Objawienia Pańskiego, w sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu o godz. 14.30 zostanie odprawiona śpiewana Msza św. w rycie dominikańskim. Msza św. zostanie odprawiona z inicjatywy Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej. Przed Mszą św. odbędzie się poświęcenie kadzidła i kredy. Celebrował będzie o. Marek Grzelczak OP, przeor tarnobrzeski. Serdecznie zapraszamy!

Kalendarz rytu dominikańskiego na rok 2017 (wersja poprawiona)

Oryginał tekstu w języku angielskim

 O. Augustine Thompson OP

00001Wprowadziłem pewne poprawki w kalendarzu rytu dominikańskiego na 2017 rok i ta zrewidowana wersja jest teraz dostępna na blogu Dominican Liturgy, na lewym pasku bocznym. Można ją pobrać, klikając łącze „Dominican Rite Calendar 2017”. Ewentualnie można ją pobrać bezpośrednio tutaj. Główną zmianą jest dodanie wspomnienia amerykańskiego błogosławionego Franciszka Ksawerego Seelosa w dniu 5 października. Dodałem także informacje ułatwiające znajdowanie w mszale dni powszednich.

Kalendarz podaje Msze do odprawiania na każdy dzień roku, odnośniki do mszałów z 1933, 1939 i 1965 roku dla świąt przypadających na inny dzień, niż przewiduje kalendarz z 1962 roku, a także — kursywą — wszelkie dodatkowe kolekty, które należy odmówić we Mszy, laudesach i nieszporach.

Na końcu znajduje się suplement z lokalnymi świętami wszystkich diecezji, w których znajdują się domy zachodniej prowincji dominikańskiej USA, jak również Waszyngtonu. W samym kalendarzu święta partykularne USA oznaczone są nawiasami kwadratowymi. Lokalni błogosławieni dominikańscy, których wspomnienia są dowolne, zostali wymienieni na końcu kalendarza, z oznaczeniem prowincji, w których wspomnień tych można używać. Wreszcie święci dominikańscy, którzy zostali kanonizowani oraz umieszczeni w kalendarzu przez kapitułę generalną po 1965 roku, są uwzględnieni w kalendarzu z odnośnikami do miejsc w mszale, w których można znaleźć odpowiednie teksty wspólne.

W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek błędów proszę o powiadomienie mnie. Jeśli członkowie którejkolwiek innej prowincji dominikańskiej pragną opracować lokalne święta swoich domów, używając tego samego stylu i formatu, którego używam ja, proszę o przesłanie ich do mnie, a dodam aneks dotyczący tej prowincji. Mój adres e-mail jest podany na blogu Dominican Liturgy, na lewym pasku bocznym u góry.

 

Źródło: „Dominican Liturgy” za zgodą o. Augustine’a Thompsona OP
Tłumaczenie: Dominika Krupińska

 

Dominikanie na Ars Celebrandi

 
W tym roku na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu gościliśmy aż pięciu dominikanów! Ta piątka odważnych to ojcowie: Wojciech Gołaski, Marek Grzelczak, Wojciech Krok, Igor Gnius i Wojciech Sznyk. Przyjechali nie byle po co, lecz aby uczyć lub uczyć się odprawiania Mszy św. w rycie dominikańskim :) Jak mawia jeden z nich, ojciec Marek, przeor tarnobrzeski, księdza należy używać zgodnie z przeznaczeniem, czyli prosić go o Mszę św., błogosławieństwo lub spowiedź. Nie wahajcie się zatem używać naszych ojców zgodnie z przeznaczeniem i zamawiać u nich Msze św. w rycie dominikańskim. I módlcie się za nich regularnie!

DSC_7364

DSC_8003