Ryt dominikański w Kijowie!

Z wielką radością otrzymaliśmy wiadomość, że w dniu 16 września po raz pierwszy od może stu lat w Kijowie, w kaplicy przy klasztorze ojców dominikanów, została odprawiona Msza św. w rycie dominikańskim. Celebransem był ojciec Igor Gnius OP, wykształcony w Polsce, który uczył się celebrować ryt swojego zakonu między innymi na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi.
Zakon dominikański pojawił się na ziemiach Rusi Kijowskiej za sprawą św. Jacka Odrowąża, pierwszego polskiego dominikanina. Wierni ukraińscy związani z zakonem, którzy już od kilku lat zabiegali o zgodę na celebracje w rycie dominikańskim, cieszą się bardzo, że mogą modlić się na liturgii, w której celebrował sam św. Jacek.
Msze św. w rycie dominikańskim będą sprawowane w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 13.00. Wierni skupieni w Una Voce Ucraina proszą o zgłaszanie się ministrantów i śpiewaków chorałowych, którzy zechcieliby posługiwać na tych Mszach.
Publikujemy kilka zdjęć z historycznej Mszy św. odprawionej 16 września. Pochodzą one z profilu Католицька Традиція в Україні na Facebooku. Tam można zapoznać się z większą ilością zdjęć.
Serdecznie pozdrawiamy ojca Igora i prosimy o modlitwę, aby i polscy wierni związani z zakonem braci kaznodziejów mogli doczekać się Mszy św. w rycie dominikańskim.

Galeria zdjęć z dominikańskiej Missa cantata na festiwalu w Jarosławiu

Po kilku latach chudych mamy znowu, dzięki kol. Dawidowi Gospodarkowi, piękne zdjęcia z Mszy św. w rycie dominikańskim celebrowanej na festiwalu muzyki dawnej Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu. Celebracja ta odbyła się w kolegiacie jarosławskiej w dniu 20 sierpnia. Serdecznie dziękując Dawidowi za zdjęcia, zapraszamy do ich obejrzenia. W najbliższą sobotę (25 sierpnia) o godz. 16.00 zostanie odprawiona jeszcze jedna Msza św. śpiewana w rycie dominikańskim. Zapraszamy do przyjazdu i uczestnictwa!

Fot. Dawid Gospodarek

Ryt dominikański na festiwalu Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu

Dzisiaj rozpoczął się festiwal muzyki dawnej Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu i w tym roku również nie zabraknie na nim Mszy św. w rycie dominikańskim. W poniedziałek i w sobotę główne Msze św. festiwalowe o godz. 16.00 w jarosławskiej kolegiacie będą odprawiane właśnie w tym rycie (Missa cantata). Celebransami będą o. Grzegorz Doniec OP oraz o. Wojciech Gołaski OP. W środę i piątek Msze festiwalowe będą celebrowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w pozostałe dni w zwyczajnej formie rytu rzymskiego. Serdecznie zapraszamy!!!
Jak zazwyczaj też niektórzy obecni na festiwalu kapłani będą celebrować Msze prywatne w różnych rytach, ale daty i godziny nie są oficjalnie ogłaszane. Sapienti sat 😉
Warto przypomnieć, że jarosławski festiwal, choć oficjalnie jest festiwalem muzycznym, odegrał kluczową rolę w odrodzeniu w Polsce liturgii dominikańskiej. Kiedy polska prowincja dominikanów wraz z całym zakonem odrzuciła swój własny ryt i przeszła na nowy ryt rzymski, tu w Jarosławiu co roku przez tydzień śpiewano dominikańskie oficjum laudesów, nieszporów i matutinum. Kilka lat temu, wraz z pojawieniem się po kilkudziesięciu latach przerwy pierwszych dominikanów umiejących celebrować Mszę św. w swoim rycie zakonnym, przywrócone też zostały celebracje dominikańskich Mszy św.
plakat