Nowości w sprawie rytu dominikańskiego

Najważniejszą sprawą jest oczywiście status kanoniczny i możliwości celebracji rytu dominikańskiego po niedawnym motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes. Czekamy w tej sprawie na analizę o. prof. Augustine’a Thompsona. W tej chwili wiadomo już, że celebracje niedzielne w Londynie i we Lwowie nie zostały przerwane i odbywają się nadal dzięki zgodzie tamtejszych biskupów ordynariuszy. W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy je publikować.

Zachęcamy do przeglądania menu po lewej stronie. W ostatnich miesiącach dodane zostały interesujące materiały z blogów „Breviary S.O.P.” i „Dominican Liturgy”, z którymi współpracujemy. Z przyczyn technicznych (są zapisane jako strony, a nie wpisy) nie pojawiają się one w tym miejscu, a jedynie pod menu, po ich rozwinięciu. Najnowszy z nich prezentuje kapitalny archiwalny film, nagrany w 1961 r. w domu studiów zachodniej prowincji amerykańskiej w Oakland, w Kalifornii (USA):

Życie w studium dominikańskim przed Soborem Watykańskim II (Oakland 1961)

 O. Augustine Thompson OP

Opublikowałem te filmy około dziesięciu lat temu, ale pomyślałem, że niektórzy nasi czytelnicy, którzy nigdy ich nie widzieli, mogą uznać je za interesujące. Dobrego oglądania!

Film „Życie w klasztorze” został wyemitowany w programie Oakland Channel 6 w 1961 roku. Pokazuje on życie w domu studiów zachodniej prowincji dominikańskiej, w klasztorze św. Alberta Wielkiego w Oakland w Kalifornii. Więcej

Fot. Ars Celebrandi / Paweł Kucharski Travart

Galeria zdjęć ze Mszy św. w rycie dominikańskim na Ars Celebrandi 2021

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z trzech Mszy św. w rycie dominikańskim, odprawionych na warsztatach Ars Celebrandi w sanktuarium licheńskim w dniach 10 i 11 lipca br. (kolejno: czytana, solenna i śpiewana). Fot. Paweł Kucharski Travart.

Msze św. w rycie dominikańskim na warsztatach „Ars Celebrandi” w Licheniu

Organizatorzy warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” w Licheniu zapraszają do uczestniczenia w Mszach św. w rycie dominikańskim:

  • w sobotę 10 lipca o godz. 11.30 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu zostanie odprawiona Msza św. solenna
  • w niedzielę 11 lipca o godz. 17.00 w tym samym kościele zostanie odprawiona Msza św. śpiewana

W pozostałe dni trwania warsztatów ojcowie dominikanie obecni na warsztatach będą odprawiać Msze św. czytane (z reguły rano).

Tegoroczna edycja warsztatów „Ars Celebrandi” odbywa się w dniach 8-15 lipca. Są to największe warsztaty liturgii tradycyjnej na świecie, bierze w nich udział co roku około dwustu uczestników. W tym roku odbędą się po raz ósmy.

Dzięki „Ars Celebrandi” odprawiać Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nauczyło się już kilkuset kapłanów, a służyć do niej uczyło się ponad tysiąc młodszych i starszych mężczyzn. Kilkaset osób płci obojga poznało tajniki chorału gregoriańskiego. Oprócz Mszy św. kapłani uczą się też sprawowania innych sakramentów w formie nadzwyczajnej oraz szkolą się w śpiewie kapłańskim. Celebrowane są też śpiewane jutrznie i nieszpory. Ponadto od początku na warsztatach obecny jest ryt dominikański.

Warsztaty są organizowane przez Stowarzyszenie „Una Voce Polonia” i od początku cieszą się patronatem honorowym J.E. biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa.